Pozice v Hanibalu:

Brigoš – nejraději se snažím pomoci lidem na krámě vybrat pro ně nejvhodnější vybavení.


Co jinak:

Momentálně mě asi nejvíc zaměstnává doktorské studium na PřF UK, ve kterém se zabývám časoprostorovou strukturou společenstev mikrofytobentosu rašelinišť (poz.: je to vidět jen pod mikroskopem :)… Při studiu jsem objevil krásu rašelinišť a jim podobných biotopů, což mi tak nějak už zůstalo – proto nejraději jezdím právě na severněji položená místa planety.


Zájmy:

Nedávno nám do rodiny přibyl jeden hlavní „koníček“, kterým je náš syn. Co se týče ostatních konvenčních koníčků, tak je to asi hlavně cestování, hory, SNB, speleologie, voda a poslední dobou taky kiting…