Začít znovu.

Lezení v zimních horách má mnoho specifik, která rozdělují společnost, a nejen tu lezeckou, na dva tábory s diametrálně odlišným pohledem. Zjednodušeně: ANO a NE. Ono oddávat se s radostným úsměvem mrznoucím prstům na nohách a rukách, jištění za pochybně přimrzlé kameny a vyledněné spáry nebo boření se do sněhu po pás asi vážně znamená… Read More